Oversikt over økt

Fordyp deg i denne økten nå, og på fem minutter er du på den andre siden, og føler at du har reist til Storbritannia og tilbake.
79 ord/fraser å lære
to gather
å samle; å samles
square
kvadrat; firkant
to celebrate
å feire
an official
en embedsmann
an event
en begivenhet; et arrangement
to hold
å holde
to speak
å snakke; å prate
a crowd
en folkemengde; en mengde
a celebration
en feiring
a flag
et flagg
to dance
å danse
a heart
et hjerte
central
sentral
a mile
en mile
a half
halv; en halvdel; en halvpart
a parade
en parade
to stretch
å strekke
beyond
utenfor
a park
en park
a line
en linje
a route
en rute
a world
en verden
to live
å leve; å bo
a city
en by
a place
et sted; en plass
amazing
utrolig; fantastisk
everything
alt
everyone
alle (og enhver); alle sammen
to join
å bli med; å delta
to enjoy
å nyte, å like
to crack
å sprekke; å knekke
people
mennesker; folk
special
spesiell
likely
sannsynlig; trolig
close
nær; nærme; tett på; stenge; lukke
to separate
å skille; å separere
a little bit
litt; bittelitt; en smule
to believe
å tro (på ... ); å mene
together
sammen
a tie
et slips
strong
sterk
to change
å endre; å forandre
to go down
å gå ned
a road
en vei
yet
ennå; enda; likevel
you know
du vet
anyway
uansett; allikevel
happy
glad; lykkelig
a mayor
en ordfører
green
grønn
a scarf
et skjerf
currently
for tiden; nåværende
a business
en forretning; en butikk; en virksomhet
to take place
å finne sted; å skje
a link
en lenke
a family
en familie
to choose
å velge
strengthen
styrke
to receive
å motta; å få
a passport
et pass
to mean
å mene (det man sier); å bety
to complete
å fullføre
proud
stolt
a part
en del; en part
to leave
å dra; å forlate; å etterlate
an option
en mulighet
open
åpen; åpne
now that
nå som
normally
vanligvis; normalt
to drink
å drikke
to meet
å møte; å treffe
a friend
en venn; en venninne
maybe
kanskje
to have
å ha
regardless
uansett
a twist
en vri
to turn
å vende, å snu; å svinge
international
internasjonal
politics
politikk

Søk etter #innhold du foretrekker

Lær å snakke om det du faktisk interesserer deg for
Se videoer
Over 48 000 videoer med morsmålstalere
Lær ordene
Vi lærer deg ordene fra videoene
Chat med MemBot
Øv deg på å snakke med AI-språkpartneren vår
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre