Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Groot-Brittannië en weer terug bent gereisd.
100 te leren woorden/zinnen
tonight
vannacht
how much
hoeveel (ontelbaar)
even
zelfs
over
over
a way
een weg; een manier
to speak
spreken; praten
strong
sterk
a barrier
een barrière
to get
worden; krijgen
a job
een baan
to own
bezitten; hebben
a voice
een stem
might
kunnen zijn (misschien, onwaarschijnlijk)
to be
zijn (werkwoord)
research
onderzoek
also
ook
that
dat
a thing
een ding
there
daar; er
still
nog; nog steeds
a business
een bedrijf
one
een; 1
to hear
horen
to want
willen
a cup
een kop
people
mensen
actually
eigenlijk
to come
komen; meekomen
come in!
kom binnen!
to ask
vragen
no
nee
May
mei
may
kunnen zijn (misschien, waarschijnlijk)
old
oud
proud
trots
do you think ...?
denk je ...?
a word
een woord
like
als (vergelijking)
to like
houden van; graag (iets doen)
meat
vlees
feet
voeten
other
ander
less
minder
often
vaak; regelmatig
these
deze
what's that?
wat is dat?
to mean
betekenen; bedoelen
you know
je weet
certain
zeker
certainly
zeker
to wait
wachten
to find
vinden
funny
grappig; vreemd
because
omdat
what does that mean?
wat betekent dat?
will
zullen; gaan
here
hier
just
gewoon; slechts; alleen
boots
laarzen
a campaign
een campagne
to protect
beschermen
east
oost
against
tegen
always
altijd
this
dit
a country
een land
once
eens; ooit
time
tijd
when
wanneer; toen
only
alleen
news
nieuws
zero
nul; 0
eight
acht; 8
o'clock
uur
to change
veranderen
since
sinds
then
dan; dus; toen; vervolgens
all
alle; al; alles; allemaal
sort of
een soort van
technology
technologie
able
bekwaam
to understand
begrijpen
them
hun; hen; aan hen
normal
normaal
massive
enorm
kind
vriendelijk; soort
between
tussen
different
verschillend
born
geboren
white
wit
so
dus
particular
bijzonder; speciaal
particularly
speciaal; vooral
towards
naar; richting
a number
een getal; een nummer
to drop
laten vallen
an accent
een accent
at the time
destijds
there is
daar is; er is
some
wat

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen