Level 38 Level 40
Level 39

Top Drawer


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to break in a new pair of shoes
rozchodzić nowe buty
it was my plan all along
od początku o to mi właśnie chodziło
to organize a meet-and-greet
zorganizować wieczorek zapoznawczy
lovable losers
(sport) dostarczyciele punktów, "sympatyczny przeciwnik"
to be alone in doing something
robić coś jako jedyna osoba
seven league boots
siedmiomilowe buty
I need to do my lace up
muszę sobie zawiązać sznurówkę