Level 6 Level 8
Level 7

New level 20 sł +


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
highly concerned
wysoce zaniepokojony
make a conscious decision
podjąć świadomą decyzję
graduate trainee
stażysta (nowy pracownik zaraz po studiach)
self-esteem
poczucie własnej wartości
evaluate
oceniać
to level off
stabilizować się (o cenach)
the burden of
brzemię
buoyant
zwyżkujący, wzrastający
poise
zachowywać równowagę/opanowanie
lenient
pobłażliwy, wyrozumiały, łagodny
repeat
powtarzać, odtwarzać
obstetrician
lekarz położnik
muse
rozmyślać (o), dumać, zastanawiać się
suburban
podmiejski, prowincjonalny
aligned
wyrównany; ustawiony w szeregu
mere
tylko, ledwo, zaledwie
real estate
nieruchomość
aesthetics
estetyka
churning
prowadzenie fikcyjnych transakcji giełdowych w celu wywołania wrażenia ożywionego handlu
commission
zlecenie, zamówienie, prowizja