Level 3 Level 5
Level 4

strona bierna (passive voice)


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
English is not only spoken in the UK or the USA.
Angielskiego używa się nie tylko w UK i USA
What is it called?
Jak to się nazywa?
Students are only given 1 minute to answer each question
Studentom daje się tylko minutę by odpowiedzieć na każde pytanie.
How is chocolate made?
Jak się robi czekoladę?
Are oranges grown in China?
Czy w Chinach uprawia się pomarańcze?
I was told not to come again.
Powiedziano mi, żebym więcej nie przychodził.
They were given no choice.
Nie dano im wyboru.
Can this be done at all?
Czy to w ogóle da się zrobić?
The project has to be finished by tomorrow.
Projekt trzeba skończyć do jutra.
Rules can’t be changed
Nie można zmieniać zasad
Don't get lost.
Nie zgub się.
How did you get involved in this project?
Jak pan się zaangażował w ten projekt?
Are you married or are you going to get married?
Jest pan żonaty albo czy zamierza pan się ożenić?
He couldn't be saved.
Nie dało się go uratować.
When did he get / was he arrested?
Kiedy go aresztowano?
The lift is being repaired
Winda jest w trakcie naprawy
Are you being served, sir?
Czy jest pan teraz obsługiwany?
No new evidence has been found.
Nie znaleziono nowych dowodów.
Has the battery in your car been replaced yet?
Czy wymieniano już akumulator w pana samochodzie?