Level 20 Level 22
Level 21

Dodatkowe


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unbend unbent unbent
odprężać (się), rozluźniać (się)
unbind unbound unbound
odwiązywać, rozwiązywać (np. supeł)
underfeed underfed underfed
niedostatecznie karmić (kogoś)
undergo underwent undergone
poddawać się (badaniom, operacji), odbywać (np. kurację), przechodzić (np. szkolenie)
underlie underlay underlain
leżeć pod (czymś), znajdować się pod (czymś)
undertake undertook undertaken
podjąć się, przedsięwziąć
underwrite underwrote underwritten
ubezpieczać (kogoś), przyjmować do ubezpieczenia
undo undid undone
rozwiązywać, rozpinać (np. ubranie, torbę)
unfreeze unfroze unfrozen
odtajać, rozmrażać (jedzenie)
unhide unhid unhidden
odkrywać, odsłaniać