Level 9 Level 11
Level 10

Podstawowe


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
set set set
umieszczać, ustawiać
shake shook shaken
trząść, potrząsać
shed shed shed
zrzucać, pozbywać się SYN cast, quit, fling, sling, throw
shine shone shone
świecić, błyszczeć
shoot shot shot
strzelać
show showed shown
pokazywać
shrink shrank shrunk
kurczyć się, zbiegać
shut shut shut
zamykać
sing sang sung
śpiewać
sink sank sunk
tonąć (o statku), zapadać się
sit sat sat
siedzieć, siadać
slay slew slain
zabijać