Level 37 Level 39
Level 38

Sekcja 38


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I can't see myself doing things like that. Can't I get out of it?
Nie widzę się w tym. Czy nie mogę się z tego jakoś wykręcić?
You can't just back out! It's a matter of life and death.
Nie możesz się tak po prostu wycofać. To sprawa życia i śmierci.
Count me out! I'm not going to help you.
Ja w to nie wchodzę! Nie zamierzam ci pomagać.
I know you're an angel in disguise.
Wiem, że jesteś aniołem w ludzkiej skórze!
You're just saying that. Flattery will get you nowhere!
Tylko tak mówisz. Nic nie zyskasz pochlebstwami!