Level 9 Level 11
Level 10

Sekcja 10


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
By the way, have you seen Martha today?
A propos, czy widziałeś dziś Martę?
I've just thought we could spend some time together.
Myślałem, że możemy spędzić razem trochę czasu.
I don't think it's a good idea. She's been going out with Mark for some time now.
Nie sądzę, że to dobry pomysł. Od jakiegoś czasu chodzi z Markiem.
Do you happen to know what's on at the cinema?
Nie wiesz przypadkiem, co grają w kinie?
To put it in a nutshell, the film is out of this world.
Mówiąc w skrócie, film jest odlotowy.