Level 7 Level 9
Level 8

Level 08


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beside the point
bez związku z tematem, nie na temat
best of all
najlepszy ze wszystkich/wszystkiego
better and better
coraz lepszy
better luck next time
następnym razem będzie lepiej
better than ever
lepszy niż kiedykolwiek
beyond doubt
ponad wszelką wątpliwość
big deal!
też mi coś!
big fish
gruba ryba
birds of a feather
ludzie tego samego pokroju
bite one’s tongue
ugryźć się w język
bits and pieces
drobiazgi
blind alley
ślepa uliczka; ślepy zaułek
blindly obey somebody
być ślepo posłusznym komuś
block somebody’s view
zasłaniać komuś widok
blood type
grupa krwi
blue with cold
zsiniały z zimna
body and soul
duszą i ciałem
boil down to something
sprowadzać się do czegoś (synonim: come ... )
bored to death
śmiertelnie znudzony
botch a job
spartaczyć pracę
bottoms up!
do dna! zdrowie! (przy toastach)
break a promise
złamać obietnicę
break a record
pobić rekord
break free
uwolnić się
break into pieces
rozbić/rozlecieć się na kawałki