Level 59
Level 60

Level 60


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
without regard to
bez względu na
without risk to something
nie narażając czegoś
wolf in sheep’s clothing
wilk w owczej skórze
words fail me
brak mi słów
work in an office
pracować w biurze
work late
pracować do późna
work like a dog
pracować jak mrówka, pracować za dwóch
work one’s guts out
harować w pocie czoła
work the land
uprawiać ziemię
write somebody off for dead
uznać kogoś za zmarłego
written in somebody’s face
wypisane na czyjejś twarzy
wrong number
pomyłka (telefoniczna)
year in, year out
rok w rok, co roku
yes, by all means
tak, jak najbardziej
you are requested
uprasza się o
you asked for it!
sam się o to prosiłeś!
you can say that again!
jeszcze jak! oczywiście! zgadza się!
you can’t miss it
nie można tego nie zauważyć
you got it in one!
zgadłeś!
you have a point there
tu masz rację
you have to be good to be lucky
szczęście sprzyja lepszym
you must be joking!
chyba żartujesz!
you should’ve known better
powinieneś był być mądrzejszy
you took the words right out of my mouth
wyjąłeś mi to z ust
you’re always making excuses!
zawsze się wykręcasz!