Level 58 Level 60
Level 59

Level 59


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
win a prize
zdobyć nagrodę
win a victory
odnieść zwycięstwo
win by a fluke
wygrać fuksem
win hands down
wygrać z łatwością
win somebody’s confidence
zdobyć czyjeś zaufanie
window of opportunity
niepowtarzalna okazja
with a bit of luck
przy odrobinie szczęścia
with a heavy heart
z ciężkim sercem
with a view of the sea
z widokiem na morze
with a view to doing something
mając na celu zrobienie czegoś
with all due respect
z całym szacunkiem
with all one’s heart
z całego serca
with bated breath
z zapartym tchem
with flying colours
świetnie, śpiewająco
with great skill
z dużą wprawą
with no extras
bez dodatków
with one’s eyes closed
z zamkniętymi oczami
with respect to
odnośnie, w związku z, w nawiązaniu do
with the aim of doing something
z zamiarem zrobienia czegoś
with the help of something
przy pomocy czegoś
within limits
w pewnych granicach
within reach
w zasięgu
without a second thought
bez zastanawiania się
without delay
bezzwłocznie
without question
bez wątpienia