Level 56 Level 58
Level 57

Level 57


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
under false pretences
podstępem
under pressure
pod wpływem stresu, pod naciskiem
under threat of something
pod groźbą czegoś
until further notice
aż do odwołania
unwritten law
niepisane prawo
up to a point
do pewnego stopnia
up to the mark
na przyzwoitym poziomie
ups and downs
wzloty i upadki
upside down
do góry nogami
vanish into thin air
rozpłynąć się w powietrzu, zniknąć
wait one’s turn
czekać na swoją kolej
walk out on somebody
porzucić kogoś, odejść od kogoś
walls have ears
ściany mają uszy
watch the time
kontrolować czas
watch what you are doing!
uważaj, co robisz!
we are short of money
brakuje nam pieniędzy
we can never be sure
nigdy nie ma pewności
we ran out of coffee
skończyła nam się kawa
weak spot
słaby punkt
weather permitting
jeśli pogoda dopisze
weigh the pros and cons
rozważyć za i przeciw
welcome somebody with open arms
przywitać kogoś z otwartymi ramionami
well done!
brawo! dobra robota!
what a pity!
jaka szkoda!
what a waste!
co za marnotrawstwo!