Level 55 Level 57
Level 56

Level 56


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to say the least
delikatnie mówiąc
to sum up
podsumowując
to tell the truth
prawdę mówiąc
to the bitter end
do samego końca
to the profit of
z korzyścią dla
to top it all
na dodatek
tomorrow week
od jutra za tydzień
top of the range
najlepszy (towar)
toss a coin
rzucić monetą
tough nut to crack
twardy orzech do zgryzienia
treat somebody with contempt
traktować kogoś z pogardą
treat somebody with respect
traktować kogoś z szacunkiem
trials and tribulations
perypetie
true to form
w typowy/właściwy sobie sposób
true to life
realistyczny
true to one’s word
zgodnie z obietnicą
turn a blind eye to something
przymykać na coś oko
turn down an offer
odrzucić ofertę
turn green with envy
zzielenieć z zazdrości
turn one’s back on somebody
odwracać się plecami do kogoś
turn something to good account
zrobić z czegoś dobry użytek; dobrze coś wykorzystać
two years passed
minęły dwa lata
under cover
w przebraniu
under cover of darkness
pod osłoną ciemności
under discussion
omawiany