Level 47 Level 49
Level 48

Level 48


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sleep like a log
spać jak kłoda
sleep on it
przemyśleć, przespać się z tym
sleep tight!
śpij dobrze!
smash something to pieces
rozbić coś na kawałki
smell a rat
przeczuć pismo nosem
smile at the thought of
uśmiechać się na myśl o
so be it!
niech tak będzie!
so it appears
na to wygląda
so it would seem
tak by się wydawało
so much so that
do tego stopnia, że
so to speak
że tak powiem
social life
życie towarzyskie
some other time
kiedy indziej
some people have all the luck!
niektórzy to mają szczęście!
somebody’s days are numbered
czyjeś dni są policzone
somehow or other
jakoś, w jakiś sposób
something like that
coś w tym rodzaju
something runs in one’s blood
mieć coś we krwi
sorry to trouble you but
przepraszam, że przeszkadzam, ale
sound and safe
cały i zdrów
sound familiar
brzmieć znajomo
sounds like fun
brzmi nieźle
spare parts
części zamienne/zapasowe
speak badly of somebody
źle o kimś mówić
speak for yourself!
mów za siebie!