Level 35 Level 37
Level 36

Level 36


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lack of confidence
brak pewności siebie
lame excuse
kiepska wymówka
land oneself in trouble
wpaść w tarapaty
last but not least
ostatni, ale nie mniej ważny (od poprzedników)
last but one
przedostatni
late into the night
do późna w nocy
laugh from ear to ear
śmiać się od ucha do ucha
lead a double life
wieść podwójne życie
least of all
na pewno nie, zwłaszcza nie
leave behind
zostawić, zapomnieć
leave empty-handed
odejść z pustymi rękami
leave no stone unturned
zrobić wszystko, co możliwe (szczególnie podczas szukania czegoś)
leave nothing to chance
nie pozostawiać niczego przypadkowi
leave somebody in the lurch
opuścić kogoś w potrzebie
leave somebody with no choice
nie pozostawić komuś wyboru
let me get this right
niech to dobrze zrozumiem
let me think
niech pomyślę
let that be a lesson to you
niech to będzie dla ciebie nauczką
let things take their course
zostawić sprawy własnemu biegowi
let’s hope for the best
bądźmy dobrej myśli
let’s meet at my place
spotkajmy się u mnie
lie in somebody’s hands
leżeć w czyichś rękach; zależeć od kogoś
lift somebody’s spirits
podnieść kogoś na duchu
light as a feather
lekki jak piórko
like father, like son
jaki ojciec, taki syn; niedaleko pada jabłko od jabłoni