Level 33 Level 35
Level 34

Level 34


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
it’s not the end of the world
to nie koniec świata
it’s the same old story
ciągle to samo
it’s too good to be true
to jest zbyt piękne, aby było prawdziwe
it’s typical of her
to do niej podobne
it’s up to you
to zależy od ciebie
it’s within walking distance
można tam dojść pieszo
job market
rynek pracy
join the ranks of
dołączyć do grupy
judging by
sądząc po
jump for joy
skakać z radości
jump to conclusions
wyciągać pochopne wnioski
just a moment
chwileczkę, momencik
just as we expected
tak jak oczekiwaliśmy
just in case
na wszelki wypadek
just my luck!
takie to już moje szczęście!
justice has been done
sprawiedliwości stało się zadość
keep a secret
dochować tajemnicy
keep a straight face
zachować powagę
keep a watch on somebody
uważnie kogoś obserwować
keep an eye on something
mieć coś na oku, pilnować
keep calm
zachować spokój
keep clear of something
trzymać się z dala od czegoś
keep fit
utrzymywać dobrą formę
keep in touch with somebody
być z kimś w kontakcie
keep it to yourself
zachowaj to dla siebie