Level 32 Level 34
Level 33

Level 33


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
it was likely to happen
było prawdopodobne, że to się zdarzy/wydarzy
it won’t help
to się na nic nie zda
it won’t hurt
nie będzie bolało
it works like magic!
działa wspaniale!
it’s a load off my mind
spadł mi kamień z serca
it’s a long story
długo by opowiadać, to długa historia
it’s a scream
to jest zabawne
it’s a shame that
szkoda, że
it’s about time
najwyższy czas
it’s all Greek to me
to dla mnie chińszczyzna
it’s all the same to me
wszystko mi jedno
it’s beyond me
to mnie przerasta
it’s beyond my power
to wykracza poza moje możliwości
it’s common practice
to jest na porządku dziennym
it’s easy for you to say
dobrze/łatwo ci się mówi
it’s getting late
robi się późno
it’s hard to say
trudno powiedzieć
it’s just a matter of time
to tylko kwestia czasu
it’s more than likely
to więcej niż prawdopodobne
it’s my last hope
to moja ostatnia nadzieja
it’s no fun
to nic przyjemnego
it’s no joke
to nie są żarty
it’s no use doing something
nie ma sensu robić czegoś
it’s none of my concern
to nie moja sprawa
it’s none of your business!
to nie twoja sprawa/interes!