Level 31 Level 33
Level 32

Level 32


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
it became clear that
stało się jasne, że
it boggles the mind
to się w głowie nie mieści
it came as a blow to us
to było dla nas ciosem
it crossed my mind
przeszło mi przez myśl
it doesn’t add up
to się nie trzyma kupy, to nie ma sensu
it doesn’t make any difference to me
to dla mnie bez różnicy
it doesn’t make sense
to nie ma sensu
it doesn’t matter
to nie ma znaczenia, nic nie szkodzi
it doesn’t pay to
nie opłaca się
it feels great to be
to wspaniałe uczucie być
it goes without saying
to się rozumie samo przez się
it is all go here
jest tu urwanie głowy
it is common knowledge that
powszechnie wiadomo, że
it is reported that
mówi się, że; podobno
it leaves much to be desired
to pozostawia wiele do życzenia
it looks like rain
wygląda na to, że będzie padać
it means a lot to me
to dla mnie wiele znaczy
it never rains but it pours
nieszczęścia chodzą parami
it remains to be seen if
czas pokaże, czy
it said in the paper that
w gazecie napisano, że
it seems to me that
wydaje mi się, że
it so happens that
tak się składa, że
it speaks for itself
to mówi samo za siebie
it stands to reason that
oczywiste jest, że
it took my breath away
zaparło mi dech w piersiach