Level 2 Level 4
Level 3

Level 03


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
as soon as possible
tak szybko, jak to możliwe
as the case may be
w zależności od okoliczności
as things stand
w tej sytuacji
as usual
jak zwykle
ask somebody over for dinner
zaprosić kogoś do siebie na obiad
at a distance
z oddali
at a guess
na oko
at a later stage
w późniejszym etapie
at a profit
z zyskiem
at a run
biegiem
at a steady pace
ze stałą prędkością
at all costs
za wszelką cenę
at all events
w każdym razie
at all points
pod każdym względem
at any moment
w każdej chwili
at any rate
w każdym razie, tak czy owak, tak czy inaczej (synonimy: in any case, anyhow)
at any time
kiedykolwiek
at death’s door
u progu śmierci
at every step
na każdym kroku
at first glance
na pierwszy rzut oka
at full speed
z maksymalną prędkością
at least
przynajmniej
at night
w nocy
at once
natychmiast, naraz
at random
losowo, na chybił trafił