Level 26 Level 28
Level 27

Level 27


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I get the idea
rozumiem, zaczynam rozumieć
I have a lump in my throat
ściska mnie w gardle
I have a sore throat
boli mnie gardło
I have no intention of doing it
nie mam najmniejszego zamiaru tego robić
I have nothing further to add
nie mam już nic do dodania
I haven’t got the slightest idea
nie mam zielonego pojęcia
I kind of like it
trochę to lubię
I leave it to you
zostawiam to tobie, to zależy od ciebie
I mean business
nie żartuję
I object to being treated in this manner!
sprzeciwiam się takiemu traktowaniu!
I owe it all to you
tobie zawdzięczam wszystko
I see
rozumiem
I take you at your word
wierzę ci na słowo
I take your point
rozumiem twój punkt widzenia
I was only joking
ja tylko żartowałem
I would think twice before
dobrze bym się zastanowił zanim
I wouldn’t be so sure about that!
nie byłbym tego taki pewny!
I’d love to
z przyjemnością
I’d never forgive myself if
nigdy bym sobie nie wybaczył, gdyby
I’d rather die than do that
wolałbym umrzeć niż to zrobić
I’ll be glad to help
z przyjemnością pomogę
I’ll be right back
zaraz wracam
I’ll make it worth your while
nie pożałujesz tego, wynagrodzę ci to
I’ll manage somehow
jakoś sobie poradzę
I’ll think about it
zastanowię się nad tym