Level 15 Level 17
Level 16

Level 16


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
easy come, easy go
łatwo przyszło, łatwo poszło
either way
tak czy owak
element of surprise
element zaskoczenia
emotions were running high
emocje wzięły górę
end in a tie
zakończyć się remisem (w sporcie)
enter one’s mind
wpaść do głowy
even odds
równe szanse
even though
mimo że, chociaż
every now and then
co jakiś czas
every other day
co drugi dzień
every time
za każdym razem
exchange of views
wymiana poglądów
experience shows that
doświadczenie pokazuje, że
express a view
wyrazić pogląd
express an opinion
wyrazić opinię
expressions of sympathy
wyrazy współczucia
face to face
twarzą w twarz
fail an exam
nie zdać egzaminu
fall apart
rozpaść się
fall flat
nie powieść się, zakończyć się fiaskiem
fall in love with somebody
zakochać się w kimś
fall into a trap
wpaść w pułapkę
fall into the wrong hands
wpaść w niepowołane ręce
fall short of expectations
nie spełnić oczekiwań
fall silent
zamilknąć