Level 5 Level 7
Level 6

Databases


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
database
baza danych
computerized
skomputeryzowany
record
zapis, protokół, rejestr
keep a record
rejestrować, zapisywać, przechowywać zapis
collection
zbiór, kolekcja
field
pole (w bazie danych)
fill in
wypełniać (np. formularz)
form
formularz, forma
type
typ
note
notatka
link
łączyć, linkować
embed
osadzać, wstawiać (np. obrazek do pliku), zagnieżdżać
alternative
alternatywny
hyperlink
hiperłącze
index
indeks, spis, katalog
sort
sortować, układać
define
definiować
relational
relacyjny
query
zapytanie (do bazy danych)
simultaneously
jednocześnie