Level 4 Level 6
Level 5

Spreadsheets


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
spreadsheet
arkusz kalkulacyjny
column
kolumna, rubryka
vertical
pionowy
row
rząd, szereg
horizontal
poziomy (przeciwieństwo pionowego)
figure
cyfra, liczba, suma, kwota, rysunek, figura
table
tabela
cell
komórka (biologiczna lub w tabeli)
formula
formuła, wzór
formulae
formuły, wzory
entry
wpis, hasło, wejście
calculate
obliczać, oceniać, szacować
value
wartość, wielkość
equation
równanie
total
suma
percentage
procent, odsetek
discount
zniżka, rabat
function
funkcja (w programie lub w kodzie)
carry out
wykonywać (np. polecenia w kodzie)
refer
odnosić się, nawiązywać, mieć związek
currency
waluta
add
dodawać, sumować
range
zakres, przedział, zasięg
border
ramka, granica, kontur, brzeg