Level 3 Level 5
Level 4

Word processing features


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
toolbar
pasek narzędzi
menu bar
pasek menu
font
czcionka
undo
cofnij
alignment
wyrównanie (np. tekstu)
graphics tools
narzędzia graficzne
drawing tools
narzędzia rysowania
header
nagłówek
feature
cecha, funkcjonalność, funkcja programu
retype
napisać ponownie (na maszynie lub komputerze)
typo
literówka, błąd w druku
delete
kasować, usuwać
paragraph
akapit, ustęp, paragraf
trace
ślad
paste
wklejać (np. tekst)
insert
wstawiać (np. tekst), wprowadzać
replace
zamieniać, wymieniać, zastępować
word wrap
zawijanie tekstu
adjust
dopasowywać, dostosowywać
margin
margines
bold
pogrubienie (tekstu)
italics
kursywa
underlining
podkreślenie (tekstu)
graphics
grafika
graph
wykres
illustration
rysunek
footer
stopka (np. na dole strony)
layout
układ (graficzny strony)
indent
wcięcie (np. na początku paragrafu), akapit
merge
scalić, połączyć
file
plik
spell checker
moduł sprawdzania pisowni
highlight
podświetlać (np. tekst), wyróżniać, zakreślać
recognize
rozpoznawać