Level 2 Level 4
Level 3

31 - 45


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
GLOSSY BROCHURES
LŚNIĄCE BROSZURY
OBJECTIVE, AIM
CEL (nie purpose)
FIRE AWAY
DAJESZ! ZACZYNAJCIE, MÓWCIE!
THIRST-QUENCHING
ZASPOKOIĆ PRAGNIENIE
BEVERAGE
NAPÓJ, NAPITEK
ENDORSEMENT
POPARCIE, INDOS (żyro, ośw.woli o przenies.własn.)
PERCEIVE
POSTRZEGAĆ
ALTHOUGH
JEDNAKŻE (nie however)
TO REPOSITION
REPOZYCJONOWAĆ
SHOULD YOU REQUIRE SHT
GDYBYŚ CZEGOŚ POTRZEBOWAŁ, WYMAGAĆ
BOGG
BAGNO
OPPORTUNITIES & THREATS
SZANSE I ZAGROŻENIA
OVERTIME
NADGODZINY
GROWTH POTENTIAL
POTENCJAŁ WZROSTU
FITTINGS
OSPRZĘT, ARMATURA