Level 6 Level 8
Level 7

Nauka i technika


233 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
archaeologist
archeolog
archaeology
archeologia
field of science
dziedzina nauki
branch of science
dziedzina nauki II
biologist
biolog
biology
biologia
chemist
chemik
chemistry
chemia
computer science
informatyka
economics
ekonomia
economist
ekonomista
engineer
inżynier
engineering
inżynieria
geneticist
genetyk
genetics
genetyka
geologist
geolog
geology
geologia
linguist
językoznawca
mathematician
matematyk
maths
matematyka
physicist
fizyk
physics
fizyka
nuclear physics
fizyka jądrowa
psychologist
psycholog
psychology
psychologia
scientist
naukowiec
sociologist
socjolog
sociology
socjologia
analysis
analiza
conclusion
wniosek
connection
związek/połączenie
discovery
odkrycie
evidence
dowody
experiment
doświadczenie/eksperyment
hypothesis
hipoteza
invention
wynalazek
inventor
wynalazca
knowledge
wiedza
lab
laboratorium
observation
obserwacja
record
zapis/dokumentacja
research
badania
researcher
pracownik naukowy/badacz
science
nauka
scientific
naukowy
scientific law
prawo naukowe
scientific method
metoda naukowa
scientific theory
teoria naukowa
scientifically
naukowo
statistical data
dane statystyczne
statistically
statystycznie
statistics
statystyka
survey
badania/sondaż
test
próba/analiza
theory
teoria
analyse
analizować
determine
ustalać/określać
find out
odkryć
duplicate
powielić
estimate
oszacować
experiment
przeprowadzić doświadczenia
hypothesise
postawić hipotezę
invent
wynaleźć
observe
obserwować
prove
udowodnić
reject
odrzucić
investigate
badać
carry out an experiment
przeprowadzać doświadczenie
conduct research
przeprowadzać badania
come to the conclusion that
dojść do wniosku, że
confirm a hypothesis
potwierdzić hipotezę
keep record
prowadzić dokumentację
make a discovery
dokonać odkrycia
make predictions
przewidywać
patent an invention
opatentować wynalazek
reject a hypothesis
odrzucić hipotezę
specialise in sth
specjalizować się w czymś
undertake research
podjąć badania
win the Nobel Prize in (physics)
otrzymać Nagrodę Nobla w dziedzinie (np. fizyki)
aerial
antena
battery
bateria/akulmulator
battery life
żywotność baterii
button
przycisk
cable
kabel
controls
układ sterowania
device
urządzenie
digital
cyfrowy
electricity
energia elektryczna
electromagnet
elektromagnes
electronic
elektroniczny
engine
silnik
internal combustion engine
silnik spalinowy
gadget
przyrząd/gadżet
headphones
słuchawki
lens
soczewka
machine
maszyna
make a funny noise
wydawać dziwne dźwięki
manual
instrukcja obsługi
microphone
mikrofon
mobile phone
telefon komórkowy
mobile phone handset
słuchawka
mobile phone operator
operator telefonii komórkowej
nuclear power
energia jądrowa
plug
wtyczka
sensor
czujnik
socket
gniazdko
sound
dźwięk
switch
przełącznik
on-off switch
włącznik
technological innovation
innowacja technologiczna
technology
technika
text
sms
touch screen
ekran dotykowy
transistor
tranzystor
virtual reality
rzeczywistość wirtualna
wireless
bezprzewodowy
hover
unosić się w powietrzu
jam
zaciąć się/zaklinować się
power
napędzać
scan
skanować
text
pisać sms-y
transform
zmieniać/przekształcać
work
działać
break down
popsuć się
press a button
nacisnąć guzik
receive texts
dostawać sms-y
switch off
wyłączyć
switch on
włączyć
out of order
nie działa
backup
kopia zapasowa
CD-ROM drive
napęd CD-ROM
computer programme
program komputerowy
computer programmer
programista
crash
awaria
cursor
kursor
data
dane
database
baza danych
disk
dysk
hard disk
twardy dysk
document
dokument
DVD drive
napęd DVD
error
błąd
error message
komunikat o błędzie
external memory
pamięć zewnętrzna
file
plik
icon
ikona
IT
informatyka II
Internet connection
łącze internetowe
key
klawisz
keyboard
klawiatura
laser printer
drukarka laserowa
mouse
mysz
online
w sieci
pendrive
pamięć USB
PC
komputer stacjonarny
photocopier
kserokopiarka
scanner
skaner
screen
ekran
blank screen
pusty ekran
flat screen monitor
płaski monitor
social networking site
portal społecznościowy
software
oprogramowanie
anti-virus software
oprogramowanie antywirusowe
speakers
głośniki
the Internet
internet
USB port
port USB
website
strona internetowa
click
kliknąć
crash
paść/zepsuć się
delete
skasować
download
ściągać
print
drukować
save
zapisać
create a document
tworzyć dokument
double click
kliknąć dwa razy
lose a document
stracić dokument
open a document
otworzyć dokument
process data
przetwarzać dane
restart a computer
restartować komputer
surf the net
surfować po internecie
astronaut
astronauta
atmosphere
atmosfera
comet
kometa
meteor
meteor
orbit
orbita
in orbit
na orbicie
outer space
przestrzeń kosmiczna
planet
planeta
rocket
rakieta
space
kosmos
space exploration
badania kosmosu
space station
stacja kosmiczna
the Earth
Ziemia
the Sun
Słońce
spaceship
statek kosmiczny
star
gwiazda
universe
wszechświat
launch
wystrzelić
orbit sth
okrążać coś
rorate
obracać się (wokół własnej osi)
launch a rocket
wystrzelić rakietę
send sth into space
wysłać coś w kosmos
bacteria
bakterie
cell
komórka
chemical element
pierwiastek chemiczny
chemical reaction
reakcja chemiczna
concentrated
zagęszczony
development
rozwój
formula
wzór/formuła
gas
gaz
genetically modified food
żywność modyfikowana genetycznie
microbe
drobnoustrój/zarazek
gravity
grawitacja
liquid
ciecz
magnesium
magnez
mass
masa
mineral
minerał
molecule
cząsteczka/molekuła
mould
pleśń
oxygen
tlen
rate
tempo/prędkość
salty
słony
sodium
sód
solid
ciało stałe
steam
para
theory of evolution
teoria ewolucji
assimilate
przyswajać
dissolve
rozpuszczać/rozpuszczać się
evaporate
parować/wyparować
exhale
wydychać
extinguish
zgasić/gasić
multiply
mnożyć/zwielokrotnić
oxidise
utleniać