Level 9 Level 11
Level 10

Zwroty do rozprawki (p. roz.)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
first and foremost
przede wszystkim
what is more
co więcej
finally, with regard to
w końcu, w odniesieniu do
it seems to be
wydaje się że to jest
the main benefit
główna korzyść
moreover
ponadto
on the other hand
z drugiej strony
for one thing
po pierwsze
advantage
zaleta
drawback
wada
in addition
w dodatku
it may mean
to może oznaczać że
in conclusion
podsumowując
owing to the fact
w związku z tym / z uwagi na fakt
in particular
w szczególności
compared with
w porównaniu z
reason
powód / przyczyna
result
skutek / rezultat
worthwhile
wartościowy / wart (przymiotnik)
to sum up
podsumowując