Level 8 Level 10
Level 9

UNIT 3: part 1


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
drawback
ujemna strona, wada
border
granica
region
region
cope
radzić sobie z
sewage system
kanalizacja
restore
przywrócić
revival
odrodzenie,ozywnienie
beyond
za, poza
countless
niezliczony
sustained
nieprzerwany, długotrwały
growth
wzrost
prosperity
powodzenie, sukces
boom
dobra koniunktura, boom (np.gospodarczy)
oppose
sprzeciwić się, oponować
capital
stolica
bid for
złożyć ofertę
prospects
widoki, perspektywy (na przyszłość)
convention
zjazd, konwencja
exclusive
ekskluzywny
expand
rozrastać się
available
dostępnt, osiągalny
baroque
barokowy
chateau
dworek (wiejski)
landscape
krajobraz
investment
inwestycja
stain
obciażenie
concentration
skupisko, zgromadzenie, skupienie
hike
wedrować, uprawiać turystyke pieszą
destination
cel podróży, miejsce przeznaczenia
influx
napływ
town hall
ratusz
conference
konferencja
authorities
władze
demolish
z/burzyć, rozebrać (budynek)
profit
zysk
frontier
granica
boundary
granica, linia demarkacyjna
margin
margines
withdraw
wycofać, wypłacić (pieniadze z banku)
vending machine
automat (spozywczy itd)
in terms of
jesli idzie o; w kategoriach
be on terms with
byc z kims w stosunkach
on equal terms
na równi z kimś, na równych warunkach
in the long term
na dłuzższą mete
come to terms with something
po/godzić sie z kimś
preserve
zachowywać
deteriorate
zepsuć się, pogorszyć się
parade
parada, pokaz
brine
solanka
contribution
wkład, udział
scholar
uczony