Level 40 Level 42
Level 41

Culture and Art


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
splendid
wspaniały, doskonały
end in failure
skończyć się niepowodzeniem
arts
nauki huanistyczne
still life
martwa natura
work of art
dzieło sztuki
prominent
wybitny
gifted
utalentowany
authority on music
autorytet w dziedzinie muzyki
publishing house
wydawnictwo
firework display
pokaz sztucznych ogni
perform tasks
wykonywać zadania
stage
wystawiać (na scenie)
background information
informacje wprowadzające
distinguished
wybitny; wyróżniający się
ballroom
sala balowa
widespread
rozpowszechniony
dramatist
dramatopisarz; dramaturg
applaud
oklaskiwać
magnificent
wspaniały (m)
lamentable
żałosny
be well reviewed
mieć dobre recenzje