Level 1 Level 3
Level 2

Media and Communications


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
type
pisać na maszynie/na komputerze
typewriter
maszyna do pisania
receiver
słuchawka (telefoniczna)
press
naciskać
hardware
sprzęt komputerowy
engaged
zajęty (o linii telefonicznej, toalecie)
software
oprogramowanie
registered
polecony (list)
communications
komunikacja, łączność
satellite dish
antena satelitarna
loudspeaker
głośnik
input
wprowadzać (dane); wprowadzane informacje
phone book
książka telefoniczna (potocznie)
technician
technik
usage
użycie