Level 10 Level 12
Level 11

The State


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
diplomacy
dyplomacja
monarch
monarcha
civil war
wojna domowa
servant
pracownik służby (np. cywilnej)
rule
rządzić; rządy
people at large
ogół ludności
councillor
radny
municipality
gmina miejska
municipal
miejski; komunalny
the regions
prowincja
count
hrabia
the nobility
szlachta
nobleman
szlachcic
recall
odwołanie; wezwanie do powrotu
appoint
mianować; wyznaczać (na stanowisko)
authority
władza (uprawnienia); organ władzy
dictatorship
dyktatura
absolute power
władza absolutna
imperial
imperialny; cesarski
empress
cesarzowa; władczyni imperium
sovereignty
suwerenność
reign
panowanie
emblem
godło
unconstitutional
niekonstytucyjny; niezgodny z konstytucją