Level 2
Level 1

Language and Communication


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
denial
odmowa
curse
przeklinać
negotiate
negocjować
comprehend
rozumieć, pojmować
bow
kłaniać się; ukłon
express
wyraźny, jasny (np. życzenie)
proverb
przysłowie
colloquial speech
mowa potoczna
contradict
być w sprzeczności
slip of the tongue
przejęzyczenie
abbreviation
skrót
request stop
przystanek na żądanie
place emphasis
kłaść nacisk
reprimand
ganić; reprymenda
reproach
czynić wyrzuty
reproachful
pełen wyrzutu