Level 970 Level 972
Level 971

14551 - 14565


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to get involved in writing; to take to writing
zająć się pisaniem
to ban a book
zakazać rozpowszechniania książki
to enjoy reading a book
znajdować przyjemność w lekturze książki
rarity
biały kruk
to make a good writer
być dobrym pisarzem
not much of a writer
kiepski pisarzyna
ready pen
lekkie pióro (łatwość pisania)
blood and thunder literature
literatura sensacyjna
book worm
mól książkowy
from cover to cover
od deski do deski
He has always got his head stuck in a book.
On ma zawsze głowę w książkach.
He was destined to become a writer.
Pisane mu było zostać pisarzem.
to leaf through a book
przekartkować książkę
doggerel verse
rym częstochowski
penny dreadful; penny-a-ine/-dime novel
tandetna powieść sensacyjna