Level 940 Level 942
Level 941

14101 - 14115


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
average data transfer rate
prędkość przepływu danych
speed/rate
prędkość transmisji
data transfer protocol
protokół przesyłania danych
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
protokół przesyłania hipertekstu (HTTP)
File Transfer Protocol (FTP)
protokół transferu plików (FTP)
Wireless Application Protocole (WAP)
protokół zastosowań bezprzewodowych (WAP)
to hack
prowadzić działalność hakerską
virtual space (cyberspace)
przestrzeń wirtualna (cyberprzestrzeń)
Public Data Network (PDN)
publiczna sieć danych
computer date
randka komputerowa
Internet advertising
reklama internetowa
to talk on the Internet Relay Chat
rozmawiać za pośrednictwem IRC-a (ircować)
talking on the Internet Relay Chat
rozmowa za pośrednictwem IRC-a (ircowanie)
net resources sorting
segregowanie tematyczne zasobów sieci
server message block (SMB)
serwer dla wychodzących/przychodzących maili