Level 92 Level 94
Level 93

1381 - 1395


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to elear (sb) of the charges
oczyścić (kogoś) z zarzutów
to do (irreg. )/to serve a sentence
odbyć karę
to put (sb) on probation
oddać (kogoś) pod nadzór kuratora
police squad
oddział policji
to be at liberty
odpowiadać z wolnej stopy
to overrule
odrzucić sprzeciw (przez sąd)
to do /to serve (sb's) sentence for...
odsiadywać wyrok za ...
to drop a charge/a case
odstąpić od oskarżenia
to reach a verdict
osiągnąć werdykt (o ławie przysięgłych)
charge
oskarżenie formalne
auxiliary/public prosecutor
oskarżyciel posiłkowy/publiczny
plea
oświadczanie pozwanego
to stab
pchnąć nożem
to pay protection money
płacić za ochronę
I was mugged by a thug.
Pobił mnie jakiś zbir.