Level 91 Level 93
Level 92

1366 - 1380


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
probation
nadzór kuratora
extradition order
nakaz ekstradycji
search warrant
nakaz rewizji
to impose a fine
nałożyć grzywnę/mandat
bank robbery ] bank raid
napad na bank
mugging
napad rabunkowy
sexual assault
napaść na tle seksualnym
libel
naruszenie dóbr osobistych
traffic violation
naruszenie przepisów ruchu drogowego
to plead not guilty
nie przyznać się do winy
dangerous criminal
niebezpieczny przestępca
to carry guns/weapons
nosić broń
notorious criminal
notoryczny przestępca
police raid
obława policyjne
contempt of court
obraza sądu