Level 917 Level 919
Level 918

13756 - 13770


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
card/program installation
instalacja karty/programu
Directory already exists'
„Katalog już istnieje"
backspace key
klawisz cofnięcia znaku
function key (F1... F12)
klawisz funkcyjny (F1... F12)
delete key (DELETE)
klawisz kasowania
command key
klawisz komendy
control key (CONTROL/ /CTRL)
klawisz kontrolny/modyfikujący kod znaku (zmiany)
space bar
klawisz odstępu/spacji
end key (END)
klawisz przesunięcia kursora do końca wiersza/dokumentu
home key (HOME)
klawisz przesunięcia kursora do początku wiersza/dokumentu
page up key (PAGE UP)
klawisz przesunięcia o stronę do góry
page down key (PAGE DOWN)
klawisz pflesunięcia o stronę w dół
tab key (TAB)
klawisz tabulatora
shift key (SHIFT)
klawisz włączenia górnego rejestru (duże litery/znak u góry klawisza)
enter key (ENTER)
klawisz wprowadzenia/potwierdzenia/powrotu Kursora