Level 913 Level 915
Level 914

13696 - 13710


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jam
zator
to mark
zaznaczyć
file
zbiór (plik)
to reset
zerować (resetować)
to enable
zezwalać (udostępniać)
request(command/instruction)
żądanie (polecenie/instrukcja)
inquiry;enquiry
żądanie (zapytanie)
Accept'
„Akceptuj"
data base update/updating (modifying)
aktualizacja (modyfikowanie) bazy danych
file update/updating (modifying)
aktualizacja (modyfikowanie) pliku
to update data
aktualizować dane
Update'
„Aktualizuj"
computer animation
animacja komputerowa
computer application
aplikacja komputerowa
data sheet
arkusz danych