Level 904 Level 906
Level 905

13561 - 13575


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rejection
odrzucenie
leading
odstęp
to refresh
odświeżać
refreshing
odświeżanie
refresh rate
odświeżanie (częstość odświeżania)
definition
określenie (definicja)
to define
określić (definiować)
to open
otwierać
package
pakiet
to pack
pakować (kompresować)
to batch
pakować (łączyć w grupy)
packing
pakowanie (kompresja)
batching
pakowanie (łączenie w grupy)
bar
pasek (np. narzędzi)
to type
pisać (na komputerze przy użyciu klawiatury)