Level 893 Level 895
Level 894

13396 - 13410


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
exerciser
program sprawdzający/testujący
service program
program usługowy
utility
program użytkowy
executive program
program zarządzający
to blow a fuse
przepalić bezpiecznik
feeder
przewód (Unia) zasilający
mouse key
przycisk myszy
expansion connector
przyłącze układów dodatkowych
CD box
pudełko na płyty kompaktowe
RAM (random access memory)
RAM (pamięć o dostępie swobodnym)
brightness/contrast control
regulacja jaskrawości/kontrastu (w monitorze)
ROM (read only memory)
ROM (pamięć stała tylko do odczytu)
block diagram; logic flowchart
schemat blokowy
network hardware
sieciowe/-y urządzenia/sprzęt
computer network
sieć komputerowa