Level 883 Level 885
Level 884

13246 - 13260


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
compatible
zgodny (kompatybilny)
interface
złącze (interfejs)
connector
złącze (typ końcówki)
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
ASCII (rodzaj standardu kodowania znaków)
print ink
atrament (tusz) do drukarek
memory bank
bank pamięci
BIOS (Basic Input-Output System)
BIOS (podstawowy system wejścia-wyjścia)
(alphanumeric) keypad
blok (zespół) klawiszy (alfanumerycznych)
memory block
blok pamięci
bug
błąd w programie
CD (compact disc)
CD (dysk kompaktowy)
CD-ROM (compact disc read-only memory)
CD-ROM (dysk tylko do odczytu)
central processing unit (CPU)
centralna jednostka komputera (centralna jednostka przetwarzająca/CPU)
certificate of authenticity
certyfikat (świadectwo) autentyczności
digital computer camera
cyfrowa kamera komputerowa