Level 876 Level 878
Level 877

13141 - 13155


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to make a call (to sb); to give (sb) a call/ring
wykonać telefon (do kogoś)
to get cut off
zostać przerwanym (o połączeniu)
accessories
akcesoria (osprzęt/urządzenia pomocnicze/wyposażenie dodatkowe)
application (program)
aplikacja (program)
print ink
atrament (tusz do drukarek)
module
blok (moduł)
buffer
bufor
chip
chip (mikroukład)
part (element)
część (element)
reader; reading device
czytnik
reader (drive)
czytnik (napęd)
decoder
dekoder
modem
demodulator (modem/modulator)
default
domyślny
disc; disk (Am)
dysk