Level 872 Level 874
Level 873

13081 - 13095


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to transfer the connection to another number
przekazać połączenie na inny numer
to make a reverse charge call; to call (sb) collect (Am)
przeprowadzić rozmowę na koszt odbiorcy
to hang up; to ring off
przerwać rozmowę
Speaking.
Przy telefonie, (gdy poproszono do telefonu kogoś, kto właśnie odebrał)
to receive a fax
przyjąć faks
public telephone network
publiczna sieć telefoniczna
(tele)phone bill
rachunek telefoniczny
to reverse charges
rozmawiać na koszt odbiorcy
to speak/to talk on the (tele)phone
rozmawiać przez telefon
dial-direct call
rozmowa bezpośrednia (wybierana z tarczy telefonu)
urgent call
rozmowa błyskawiczna
local/long-distance/international call
rozmowa miejscowa/międzymiastowa/międzynarodowa
reverse charge call; collect call (Am)
rozmowa na koszt odbierającego
business call
rozmowa służbowa
(tele)phone call
rozmowa telefoniczna