Level 863 Level 865
Level 864

12946 - 12960


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Dear Madam,
Szanowna Pani, ... (nie znając nazwiska adresatki)
Dear Ms James
Szanowna Pani James,... (nie odwołując się do stanu cywilnego adresatki)
Dear Miss Stevens,...'
Szanowna Panno Stevens,...
Dear Sir or Madam,...'; 'Dear Sir/Madam,...
Szanowni Państwo, ... (nie znając adresata/adresatów z nazwiska)
Dear Mrs White, ...'
Szanowna Pani White,... (wiedząc, że adresatka jest mężatką)
Dear Sir,...
Szanowny Panie, ... (nie znając nazwiska adresata)
Dear Mr Smith,
Szanowny Panie Smith, ...
Yours,...'
Twój/Wasz,...
Send/Give my love to
Ucałuj ode mnie ...
post office
urząd pocztowy
postal services
usługi pocztowe
to put the letter into an envelope
włożyć list do koperty
In reply to your letter of
W odpowiedzi na Pana/Pani/Państwa list z dnia...
enclosed; included
w załączeniu
to put a letter into a post-box
wrzucić list do skrzynki