Level 857 Level 859
Level 858

12856 - 12870


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to send ; to post
wysłać (nadać)
post order; mail order (Am)
wysyłkowy
to notify
zawiadomić
notification
zawiadomienie
address for delivery
adres do doręczeń
electronic/e-mail address
adres elektroniczny/e-mail
courtesy address
adres grzecznościowy
illegible address
adres nieczytelny
postal address; mailing address (Am)
adres pocztowy
home/private address
adres prywatny
business/office address
adres służbowy
return address
adres zwrotny
stamp machine
automat do znaczków pocztowych
letter/writing pad
blok papieru listowego
handwriting
charakter pisma (pismo)