Level 851 Level 853
Level 852

12766 - 12780


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to watch/ /to view a programme on television
obejrzeć program w telewizji
test pattern
obraz kontrolny (nadawany po zakończeniu programu telewizyjnego/na kanale nie emitującym programu)
black-and-white/colour television set
odbiornik telewizyjny czarno-biały/kolorowy
good/poor reception
odbiór dobry/zły
public opinion
opinia publiczna
host
osoba prowadząca program z udziałem gości (gospodarz/prowadzący)
radio/television announcer
prezenter radiowy/telewizyjny
newsreader;newscaster (Am)
prezenter wiadomości
radio/television programme
program radiowy/telewizyjny
commercial presentation
program reklamowy promujący produkt
to switch to another channel
przełączyć na inny kanał
portable set
przenośny odbiornik
studio audience
publiczność w studiu
radio (broadcasting) station
rozgłośnia radiowa (radiostacja/stacja radiowa)
communications satellite
satelita telekomunikacyjny