Level 845 Level 847
Level 846

12631 - 12645


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be published by...
wyjść nakładem ...
to take out a subscription; to subscribe
wykupić subskrypcję
to copyright
zastrzec prawa autorskie
press meeting
zebranie kolegium redakcyjnego (prasówka)
editorial staff
zespół redakcyjny
character
znak graficzny
to gain renown; to win publicity
zyskać rozgłos
the fourth authority/power/estate
czwarta władza
paparazzi
fotoreporterzy tropiący sensacje dotyczące życia osób publicznych (paparazzi)
to skim through a book
kartkować książkę
news-hound
łowca sensacji (typ dziennikarza)
press baron; newspaper tycoon
magnat prasowy
hack; penny-a-liner
pismak
paper warfare
polemika prasowa
gutter/yellow press
prasa brukowa