Level 840 Level 842
Level 841

12556 - 12570


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
interviewee
bohater wywiadu (rozmówca)
colour supplement
dodatek kolorowy
author's copy
egzemplarz autorski
presentation copy
egzemplarz okazowy (bezpłatny/reklamowy)
test copy
egzemplarz sygnalny (próbny)
daily newspaper (daily)
gazeta codzienna (dziennik)
author's fee; royalties
honorarium autorskie
ISBN (International Standard Book Number)
ISBN (międzynarodowy znormalizowany numer książki)
ISSN (International Standard Series Number)
ISSN (międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego)
to go to press
iść do druku
editorial body
kolegium redakcyjne
press/news conference
konferencja prasowa
domestic/foreign correspondent
korespondent krajowy/zagraniczny
war correspondent
korespondent wojenny
font
krój pisma drukarskiego