Level 833 Level 835
Level 834

12496 - 12510


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pen name; pseudonym
pseudonim
journalist; publicist
publicysta
journalistic; publicistic
publicystyczny
journalism; publicism
publicystyka
publicator
publikator
to review
recenzować
to edit
redagować
editing
redakcja (edycja/redagowanie tekstu)
editorial office
redakcja (siedziba gazety/czasopisma)
editorial staff
redakcja (zespół dziennikarzy)
editorial
redakcyjny
journalist
redaktor (dziennikarz)
editor
redaktor (osoba redagująca tekst/odpowiedzialna za redakcję)
advertisement (for sth); ad (for sth)
reklama czegoś(ogłoszenie)
feature
reportaż